Genealogie familie Velleman

Op deze pagina vindt u een genealogisch overzicht van de familie Velleman, voor zover door mij gevonden in de archieven.

Opmerkingen:

 • Het is een parenteel, d.w.z. een stamboomoverzicht van alle nakomelingen van een persoon, Zacharias Velleman, geb. 1833. Ook nakomelingen met een andere familienaam (nl. die van de aangetrouwde vaders) worden hierin opgenomen.
 • De rangschikking is per generatie (aangeduid met Romeinse cijfers), en binnen gezinnen van oudste naar jongste kind. Met de verwijzingen naar die Romeinse cijfers kan men zoeken naar de vorige of volgende generaties.
 • De afstammingslijn van het Haagse gezin Henri-Josephina-Marcel Philip Raphalowiz-Velleman is in rood aangegeven.
 • De gegevens zijn zoveel mogelijk gebaseerd op akten van de Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, overlijden). Waar dit (nog) niet mogelijk was, is geput uit bevolkingsregisters, persoonskaarten, uit gegevens op de site Joods Monument. Ik heb dit zoveel mogelijk aangegeven.
 • Zoals u kunt aflezen zijn niet alle gegevens bekend. Ik zal proberen dit verder aan te vullen.
 • Gegevens van personen van wie niet duidelijk of aannemelijk is dat zij daadwerkelijk zijn overleden worden hier niet vermeld. Personen die na 1945 zijn geboren worden hier ook niet vermeld.

I. Zacharias VELLEMAN, geb. Amsterdam 5-3-1833, venter, diamantslijper, overl. Amsterdam 13-12-1895, zn. van Nathan Velleman en Grietje Zacharias Kruidenier, tr. Amsterdam 31-5-1854 Roosje David GANS, geb. Amsterdam 3-1-1837, overl. Amsterdam 8-12-1906, dr. van David Hartog Gans en Betje Abraham Leensen.
Uit dit huwelijk:

 1. Nathan VELLEMAN, geb. Amsterdam 22-8-1854, volgt IIa.
 2. Clara VELLEMAN, geb. Amsterdam 29-9-1857, volgt IIb.
 3. Grietje VELLEMAN, geb. Amsterdam 18-12-1859, overl. Sobibor 28-5-1943, tr. Amsterdam 24-11-1880 Eliazer BRANDEIS, geb. Amsterdam 15-1-1860, diamantslijper, overl. Amsterdam 20-11-1942, zn. van Jacob Eliazer Brandeis en Naatje David Ketellapper.
 4. Betje VELLEMAN, geb. Amsterdam 1-1-1863, volgt IIc.
 5. David VELLEMAN, geb. Amsterdam 23-5-1866, volgt IId.
 6. Naatje VELLEMAN, geb. Amsterdam 27-6-1870, overl. Amsterdam 22-11-1919, tr. Amsterdam 21-2-1889 Abraham HAKKER, geb. Amsterdam 29-9-1869, diamantversteller, overl. Antwerpen 19-7-1938 (volgens Joods Monument), zn. van Jonas Hakker en Sara Kok.
 7. Sara VELLEMAN, geb. Amsterdam 30-6-1873, overl. Sobibor 30-4-1943, tr. Amsterdam 14-1-1904 Abraham DE BRAVE, geb. Amsterdam 8-4-1877, diamantbewerker, overl. Amsterdam 30-11-1935, zn. van Machiel Mozes de Brave en Rachel Goedel.

IIa. Nathan VELLEMAN (zn. van I), geb. Amsterdam 22-8-1854, diamantversteller, tr. Amsterdam 11-12-1873 Josephine HOND, geb. Amsterdam 11-3-1858, dr. van Eliazer Mozes Hond, diamantslijper, en Hester Mozes Son.
Veel gegevens on dit gezin ontbreken nog. Uit de bevolkingsregisters blijkt dat dit gezin een aantal keren verhuisde, naar Londen, Antwerpen en (ten laatste in 1908) weer naar Londen. In Engeland wonen nog nakomelingen. Wellicht wordt nog eens duidelijk hoe zij verwant zijn aan dit gezin.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba VELLEMAN, geb. Amsterdam 3-9-1874, overl. Amsterdam 30-1-1875.
 2. Zacharias VELLEMAN, geb. Amsterdam 24-11-1875, volgt IIIa.
 3. Eliazer VELLEMAN, geb. Amsterdam 15-5-1879, overl. Amsterdam 25-12-1879.
 4. David VELLEMAN, geb. Amsterdam 23-6-1880, volgt IIIb.
 5. Maurits VELLEMAN, geb. Amsterdam 23-9-1881.
 6. Eliazer VELLEMAN, geb. Amsterdam 11-3-1883, overl. Amsterdam 22-6-1883.
 7. Rosalie VELLEMAN, geb. Amsterdam 26-5-1884.
 8. Esther VELLEMAN, geb. Amsterdam 16-1-1887.
 9. Joseph VELLEMAN, geb. Amsterdam 22-2-1888.
 10. Clara VELLEMAN, geb. Amsterdam 19-1-1890.
 11. Adelaide VELLEMAN, geb. Amsterdam 23-12-1893.
 12. Margaretha VELLEMAN, geb. Amsterdam 6-8-1895.

IIb. Clara VELLEMAN (dr. van I), geb. Amsterdam 29-9-1857, overl. Amsterdam 11-3-1933, tr. Amsterdam 17-6-1874 Salomon ZWAAP, geb. Amsterdam 12-1-1848, diamantversteller, tapper, overl. Amsterdam 23-12-1909, zn. van Levie Zwaap en Sara Levison.
Uit dit huwelijk:

 1. Levie ZWAAP, geb. Amsterdam 10-12-1875, volgt IIIc.
 2. Zacharias ZWAAP, geb. Amsterdam 29-7-1877, koopman, overl. Auschwitz 5-10-1942, tr. Amsterdam 12-10-1904 Rachel APPELBOOM, geb. Amsterdam 29-1-1879, overl. Auschwitz 5-10-1942, dr. van Gotschalk Appelboom en Schoontje Kaas.
 3. Mozes ZWAAP, geb. Amsterdam 30-5-1880, overl. Amsterdam 16-9-1880.
 4. David ZWAAP, geb. Amsterdam 29-8-1881, volgt IIId.
 5. Sara ZWAAP, geb. Amsterdam 27-9-1885, volgt IIIe.
 6. Nathan ZWAAP, geb. Amsterdam 24-9-1887, volgt IIIf.

IIc. Betje VELLEMAN (dr. van I), geb. Amsterdam 1-1-1863, overl. Sobibor 21-5-1943, tr. Amsterdam 11-6-1884 Levie HAKKER, geb. Amsterdam 26-5-1862, diamantsnijder, overl. Sobibor 21-5-1943, zn. van Jonas Hakker en Sara Kok.
Uit dit huwelijk:

 1. Sara HAKKER, geb. Amsterdam 25-8-1885, overl. Auschwitz 7-12-1942, tr. Hijman TAILLEUR, geb. Amsterdam 1-11-1883, overl. Sobibor 11-6-1943, zn. van Jacob Tailleur en Mietje van Praag.
 2. Zacharias HAKKER, geb. Amsterdam 2-6-1887, volgt IIIg.
 3. Rosette HAKKER, geb. Amsterdam 20-6-1889, overl. Auschwitz 22-10-1943.
 4. Jonas HAKKER, geb. Amsterdam 14-1-1891, verkoper, tr. Amsterdam 15-5-1935 Catharina Margaretha Sebilla FRUIJTIER, geb. Amsterdam 20-7-1899, dr. van Paulus Johannes Fruijtier en Jannetje van der Steen.
  (beiden overleefden de oorlog, overlijdensakten nog niet openbaar, kinderen in dit huwelijk zijn mij niet bekend)
 5. Clara HAKKER, geb. Amsterdam 9-12-1891, overl. Auschwitz 6-3-1944.
 6. Abraham HAKKER, geb. Amsterdam 24-10-1893, diamantslijper, overl. Zwolle 9-3-1984 (volgens archiefkaart), tr. Amsterdam 28-2-1924 Elisabeth LEEMHUIS, geb. Amsterdam 23-6-1903, overl. Amsterdam 4-12-1982 (volgens archiefkaart), dr. van Arie Leemhuis en Gesina Havenstroom.
  (Uit dit huwelijk is een een kind geboren, gegevens nog niet openbaar)
 7. Margaretha HAKKER, geb. Amsterdam 1-4-1896, overl. Amsterdam 11-8-1952, tr.(1) Zandvoort 29-4-1937 Alfred RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 11-1-1901, kleermaker, overl. Colmar 15-7-1964, zn. van Philip Raphalowiz, schoenmaker, verver, en Ernestine Henoch.
  (Scheiding 2 maart 1942 Zandvoort) (vermeld op persoonskaart Alfred)
 8. Benjamin HAKKER, geb. Amsterdam 27-1-1899, volgt IIIh.
 9. Anna HAKKER, geb. Amsterdam 27-1-1900, volgt IIIi.
 10. David HAKKER, geb. Amsterdam 2-2-1903, overl. Amsterdam 14-5-1903.

Margaretha Hakker, tr.(2) Amsterdam 11-12-1946 Alfred RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 11-1-1901, kleermaker, overl. Colmar 15-7-1964, zn. van Philip Raphalowiz, schoenmaker, verver, en Ernestine Henoch.
(gegevens vermeld op persoonskaart Alfred)


IId. David VELLEMAN (zn. van I), geb. Amsterdam 23-5-1866, diamantslijper, overl. Amsterdam 19-5-1938, tr. Amsterdam 14-1-1891 Dina NOPOL, geb. Amsterdam 17-5-1871, overl. Haarlem 29-6-1945 (archiefkaart Amsterdam, akte A 1935), dr. van Levie Jacob Nopol en Voogeltje Bremer.
Uit dit huwelijk:

 1. Rozette VELLEMAN, geb. Amsterdam 21-6-1892, volgt IIIj.
 2. Louis VELLEMAN, geb. Amsterdam 7-8-1893, diamantslijper, overl. Amsterdam 18-9-1914.
 3. Sophia VELLEMAN, geb. Amsterdam 7-7-1895, overl. Amsterdam 12-9-1924, tr.(1) Amsterdam 8-11-1916 Aron BRILLESLIJPER, geb. Amsterdam 24-2-1896, diamantslijper, overl. ‘s-Gravenhage (aan boord van de Nieuw Amsterdam) 12-12-1954, zn. van Jonas Brilleslijper en Leentje Delden, tr.(2) Amsterdam 16-11-1921 Levie BLOM, geb. Amsterdam 7-2-1885, koopman, zn. van Daniel Blom en Betje Koe.
  (Levie Blom woont in 1935 in Hilversum)
 4. Clara VELLEMAN, geb. Amsterdam 10-1-1897, volgt IIIk.
 5. Flora VELLEMAN, geb. Amsterdam 23-9-1901, bureelbediende.
  (Volgens het vreemdelingendossier Antwerpen, vermeld daarin is ook dat Flora gehuwd was)

IIIa. Zacharias VELLEMAN (zn. van IIa), geb. Amsterdam 24-11-1875, diamantslijper, koopman, overl. Sobibor 13-3-1943, tr. Amsterdam 24-8-1898 Bloeme ERWTEMAN, geb. Amsterdam 4-4-1873, overl. Sobibor 13-3-1943, dr. van Simon Erwteman, venter, en Schoontje Hijman Groen.
Uit dit huwelijk:

 1. Josephina VELLEMAN, geb. Amsterdam 1-7-1899, volgt IVa.

IIIb. David VELLEMAN (zn. van IIa), geb. Amsterdam 23-6-1880, pasteibakkersgast, tr. Londen 19-1-1902 Saartje PEEKEL, geb. Amsterdam 24-11-1880, dr. van Levie Nochem Peekel en Sara Swaab.
(Gegevens gezin afkomstig uit vreemdelingendossier Antwerpen)
Uit dit huwelijk:

 1. Josephina VELLEMAN, geb. Londen 13-8-1904.

IIIc. Levie ZWAAP (zn. van IIb), geb. Amsterdam 10-12-1875, overl. Auschwitz 7-7-1944, tr. Roosje GOUDSMIT, geb. Amsterdam 1-2-1879, overl. Auschwitz 7-7-1944, dr. van David Mozes Goudsmit en Naatje Frenkel.
Uit dit huwelijk:

 1. Salomon ZWAAP, geb. Amsterdam 3-1-1906, volgt IVb.
 2. Johanna ZWAAP, geb. Amsterdam 16-3-1910, volgt IVc.

IIId. David ZWAAP (zn. van IIb), geb. Amsterdam 29-8-1881, magazijnknecht, overl. Auschwitz 21-9-1942, tr. Amsterdam 28-4-1915 Rosette GOBITS, geb. Amsterdam 8-1-1888, overl. Amsterdam 17-10-1967, dr. van Eliazer Gobits en Hanna Worms.
Uit dit huwelijk:

 1. Salomon ZWAAP, geb. Amsterdam 28-1-1916, kleerenperser, overl. Auschwitz 28-2-1943, tr. Amsterdam 8-8-1940 Johanna Maria Catharina POLAK, geb. Amsterdam 27-10-1907, naaister, overl. Amsterdam 19-11-1987, dr. van Jan Christiaan Cornelis Polak en Elisabeth Margaretha Ederzeel.

IIIe. Sara ZWAAP (dr. van IIb), geb. Amsterdam 27-9-1885, overl. Auschwitz 15-12-1942, tr.(1) Zaandam 30-4-1913 Hartog ZEGERIUS, geb. Amsterdam 9-6-1886, overl. Amsterdam 4-10-1917, zn. van Michiel Zegerius en Rachel Vieijra.
Uit dit huwelijk:

 1. Salomon ZEGERIUS, geb. Amsterdam 24-5-1914, kantoorbediende, overl. Amstelveen 29-11-1991, tr. Amsterdam 1-4-1942 Roza COZIJN, geb. Amsterdam 11-5-1920.
  (Uit dit huwelijk een kind, gegevens niet openbaar)

Sara ZWAAP, tr.(2) Amsterdam 26-1-1927 Tobias JAS, geb. Amsterdam 20-11-1884, overl. Amsterdam 8-3-1943, zn. van Joel Jas en Rosette Scharlewie.


IIIf. Nathan ZWAAP (zn. van IIb), geb. Amsterdam 24-9-1887, sigarenmaker, overl. Midden-Europa 10-3-1944, tr. Amsterdam 20-9-1916 Adriana ARONSON, geb. Amsterdam 31-8-1892, naaister, overl. Auschwitz 21-1-1943, dr. van Samuel Aronson en Kaatje Peper.
Uit dit huwelijk:

 1. Clara ZWAAP, geb. Amsterdam 13-6-1917, kleermaakster, overl. Sobibor 21-5-1943, tr. Amsterdam 5-1-1938 Raphaël MONTEZINOS, geb. Amsterdam 3-1-1918, kleermaker, overl. Sobibor 21-5-1949, zn. van Salomon Montezinos en Esther Wijnschenk.
  (Uit dit huwelijk twee kinderen, van wie mij niet bekend is of ze nog in leven zijn)
 2. Samuel ZWAAP, geb. Amsterdam 21-12-1918, overl. Auschwitz 30-9-1942.

IIIg. Zacharias HAKKER (zn. van IIc), geb. Amsterdam 2-6-1887, diamantbew., handelsreiziger, overl. Sobibor 2-7-1943, tr. Watergraafsmeer 20-11-1913 Jenny RAFALOWITZ, geb. Amsterdam 14-12-1890, overl. Sobibor 2-7-1943, dr. van Philip Raphalowiz, schoenmaker, verver, en Ernestine Henoch.
Uit dit huwelijk:

 1. Bertha HAKKER, geb. Watergraafsmeer 6-9-1914, reizigster in galanterieën, overl. Sobibor 2-7-1943.
 2. Marcel Philip HAKKER, geb. ‘s-Gravenhage 18-3-1913, magazijnbediende, overl. Auschwitz 9-2-1944.

IIIh. Benjamin HAKKER (zn. van IIc), geb. Amsterdam 27-1-1899, overl. Sobibor 9-7-1943, tr. Jeannette ARPELS, geb. Amsterdam 20-4-1905, overl. Sobibor 9-7-1943, dr. van Salomon Arpels en Sara Kool.
Uit dit huwelijk:

 1. Louis HAKKER, geb. Amsterdam 27-9-1930 (volgens overlijdensakte), overl. Sobibor 9-7-1943.
 2. Sonny HAKKER, geb. Amsterdam 19-12-1934 (volgens overlijdensakte), overl. Sobibor 9-7-1943.

IIIi. Anna HAKKER (dr. van IIc), geb. Amsterdam 27-1-1900, overl. Sobibor 2-7-1943, tr. Amsterdam 25-9-1929 Samuel NEETER, geb. Amsterdam 16-5-1893, handelsagent, overl. Sobibor 2-7-1943, zn. van Abraham Neeter en Sara Chapon.
Uit dit huwelijk:

 1. Abraham NEETER, geb. Amsterdam 5-8-1931 (volgens overlijdensakte), overl. Sobibor 2-7-1943.

IIIj. Rozette VELLEMAN (dr. van IId), geb. Amsterdam 21-6-1892, tr. Amsterdam 21-7-1915 Elias GROENTEMAN, geb. Amsterdam 21-5-1893, diamantslijper, koopman, overl. Auschwitz 24-9-1942, zn. van Simon Groenteman en Beletje Koopman.
(Uit dit huwelijk een tweede kind, gegevens niet openbaar)
Uit dit huwelijk:

 1. Betty GROENTEMAN, geb. Amsterdam 1-12-1915, verkoopster, overl. Sobibor 16-7-1943, tr. Amsterdam 11-4-1940 Abraham Benjamin LOGGER, geb. Amsterdam 27-2-1904, winkelchef, overl. Sobibor 16-7-1943, zn. van Benjamin Abraham Logger en Esther de Oliveira.

IIIk. Clara VELLEMAN (dr. van IId), geb. Amsterdam 10-1-1897, overl. Auschwitz 22-10-1942, tr. Amsterdam 11-11-1920 Marcus VAN DER VEN, geb. Amsterdam 4-1-1895, kleermaker, overl. Sobibor 14-5-1943, zn. van David van der Ven en Heintje Reijs.
Uit dit huwelijk:

 1. David VAN DER VEN, geb. Amsterdam 17-8-1922, overl. Sobibor 14-5-1943.

IVa. Josephina VELLEMAN (dr. van IIIa), geb. Amsterdam 1-7-1899, overl. Auschwitz 30-9-1942, tr. ‘s-Gravenhage 15-8-1923 Henri RAPHALOWIZ, geb. Amsterdam 20-12-1895, (chemisch) wasser, verver, overl. Auschwitz 23-9-1942, zn. van Philip Raphalowiz, schoenmaker, verver, en Ernestine Henoch.
Uit dit huwelijk:

 1. Marcel Philip RAPHALOWIZ, geb. ‘s-Gravenhage 24-3-1925, overl. Auschwitz 29-8-1942 (vlgs. Sterbebücher Auschwitz).

IVb. Salomon ZWAAP (zn. van IIIc), geb. Amsterdam 3-1-1906, arts, overl. Auschwitz 1-10-1944, tr. Rotterdam 3-8-1931 Esther Jeannette PHILIPSE, geb. Rotterdam 15-2-1913, overl. Auschwitz 8-10-1944, dr. van David Joseph Philipse en Judith Frieser.
Uit dit huwelijk:

 1. Leon ZWAAP, geb. Hilversum 7-5-1934 (gegeven Joods Monument), overl. Auschwitz 8-10-1944.
 2. Edward David ZWAAP, geb. Hilversum 9-5-1936 (gegeven Joods Monument), overl. Auschwitz 8-10-1944.

IVc. Johanna ZWAAP (dr. van IIIc), geb. Amsterdam 16-3-1910, overl. Sobibor 2-4-1943, tr. Hilversum 27-5-1931 Jacob Henri VAN GELDER, geb. Amsterdam 4-2-1908, handelsagent, overl. Sobibor 2-4-1943, zn. van Arnold van Gelder en Sara van Geldere.
(Uit dit huwelijk een tweede kind, gegevens niet openbaar)
Uit dit huwelijk:

 1. Rolien Johanna VAN GELDER, geb. Hilversum 10-2-1934 (gegeven Joods Monument), overl. Auschwitz 7-7-1944.