Foto’s

Op deze pagina staat een keuze uit foto’s van de familie Raphalowiz/Rafalovitch en aanverwanten. Zoals uit fde pagina Genealogie familie Raphalowiz blijkt bestaat de familie uit twee takken, de gezinnen en nakomelingen van de twee broers Salomon1 en Philip. De foto’s zijn per tak gegroepeerd2.

De tak van Salomon
Van de tak van Salomon is een redelijk aantal familiefoto’s overgeleverd. Deze zijn afkomstig uit het persoonlijke archief van Armand Rafalovitch, die voor publicatie hier zijn toestemming heeft gegeven. Ik heb geprobeerd een keuze te maken met zoveel mogelijk verschillende personen, uit verschillende generaties, zowel in Polen als in Nederland. Het identificeren van de personen op de foto’s is moeilijk, vrijwel onmogelijk, na al die jaren. Ik geef zoveel mogelijk de namen die Armand noemt3, in een paar gevallen meen ik daar vanaf te moeten wijken.

De geschiedenis begint in Polen, Włocławek, waar deze foto is gemaakt, ik schat begin jaren ’20 van de twintigste eeuw. Afgebeeld zijn Salomon Ravalowitsch (1859 – 1934) en zijn vrouw Marjem Sluzewska (1861 – 1934).

Salomon Ravalowitsch en zijn vrouw, Marjem Sluzewska

De oudste foto die ik ken van het gezin Rafalowitch is de volgende, waarop Salomon en Marjem omringd worden door hun kinderen. Salomon en Marjem zien er jonger uit dan op de eerste foto, afgaande op het uiterlijk van de kinderen schat ik dat deze rond 1910 zal zijn genomen.

Het gezin Rafalowitch

Voor een aantal van de kinderen op de foto lijkt het redelijk zeker een bijbehorende naam te noemen, deels overeenkomend met de namen gegeven door Armand.
De dame achteraan staand, links op de foto, is wellicht een kindermeisje, daarnaast van links naar rechts: Icek, een niet-herkend persoon, Aron en Henri.
Vooraan staand waarschijnlijk Zysie, daarnaast Sander, en twee jonge meisjes. Armand denkt dat het Blima en Sura Ryfka zijn.

Een laatste foto uit Polen, Włocławek. Deze is genomen op 6 juni 1923. Alle personen zijn herkend, hier.

Staand v.l.n.r. Manje, Henri en Zysie. Zittend v.l.n.r. Blima, Marjem, Salomon en Sura Ryfka

In de jaren ’20 vestigde de familie zich definitief in Nederland, Amsterdam. Een aantal familiefoto’s volgt hierna.

V.l.n.r.: Isec, Henri, wellicht Zysie, haar dochter Hadasa Moszkowicz, Manja, Malka Parsenzenski, en ‘Oncle Max’ (overgeleverde naam, niet nader dan dit geïdentificeerd)
Op het strand: Isaac, Manja en Sander

De volgende foto is gemaakt in Amsterdam, op 18 juli 1933, bij gelegenheid van het 12½-jarig huwelijk van Zysie Rafalowicz en Szyja Moszkowicz4.

Familiefoto bij het 12½-jarig huwelijk van Zysie Rafalowicz en Szyja Moszkowicz

Bovenin, v.l.n.r.: onbekend, onbekend, Alfred Raphalowiz (een ‘neef’ uit de ‘tak van Philip’), Szyja Moszkowicz.
Volgende rij, v.l.n.r.: Zysie, Boruch Moszkowicz, Szajna (Sala) Parszenszenski5, Malka Parszenszenski, Henri, Aron (of ‘Oncle Max’).
Rond de tafel, v.l.n.r.: Isec, Alphons Abraham Nopol, Bertha, Hadasa Moszkowicz, Marjem Sluzewska, Salomon, Blima Cera en een niet-herkend persoon.

Nog een familiefoto, gemaakt bij het huwelijk van Henri Rafalovitch en Malka Parszenszenki, in Amsterdam op 2 januari 1935. Hier zullen dus leden van beide families op staan. De ouders van Henri waren al overleden, de ouders van Malka (Machel Parszenszenski en Golda Graden) niet, maar ik (FZ) herken ze niet op de foto.

Huwelijk Henri Rafalovitch en Malka Parszenszenki, de foto is iets lichter gemaakt

De foto is gedateerd 6 januari 1935. Henri en Malka vooraan in het midden, verder is in de middelste rij de derde persoon van links herkend als Esther (Edda) Parzenczewska, de (latere) echtgenote van Icek.

Het is mij niet bekend bij welke gelegenheid de volgende foto is gemaakt, een huwelijk of verloving misschien? In ieder geval staan Machel Parszenszenski en Golda Graden hier wel op, helemaal achterin, de man met lange baard en de vrouw naast hem staand. Edda Parzenczewska en Icek staan links duidelijk op de foto, tweede en derde persoon links aan de tafel, misschien is het hun huwelijk, in 1938? Achter hen staat ‘Anetta’, een ‘ver familielid’, verzorgster van Armand. Rechts achteraan zit Malka Parszenszenki, de echtgenote van Henri.

Dan nog een paar ‘losse’ foto’s, met niet eerder genoemde familieleden.

Hier een foto van Elisabeth, dochter van Grietje Mozes Polak en Sander.

Elisabeth Rafalowitch

Johanna, dochter van Sura Ryfka. Zij overleefde de oorlog en werd een bekend jazz-zangeres6.

Johanna Rafalowicz, artiestennaam Ann Burton, 1961. Bron: Wikipedia.

Salomon Armand, Miriam en Julek Michel, twee neefjes en een nichtje die de oorlog overleefden.

Salomon Armand Rafalovitch, Miriam Rafalowicz en Julek Michel Raphalowiz

De laatste foto, hieronder, wordt door Armand genoemd: familie Rafalovitch. Ik denk dat het een foto is bij gelegenheid van een huwelijk, misschien is hij gemaakt in dezelfde ruimte als de foto bij het huwelijk van Henry en Malka, zie een paar foto’s naar boven. Het lijkt of op beide foto’s aan de linkerwand een ingelijste afbeelding hangt. Maar bij welk huwelijk zou deze foto dan gemaakt zijn? Misschien Blima Cera met Cesar Joseph Egger, in Amsterdam, op 11-4-1940? De foto lijkt mij niet heel erg oud (bijv. jaren ’20), en dan is dat een goede mogelijkheid. Ik houd me aanbevolen voor commentaar en suggesties, en namen. Het lijkt mij dat Henri en Icek rechts vooraan achter de tafel zitten.

De tak van Philip
In de tak van Philip zijn nauwelijks foto’s overgeleverd. Ik vond er een paar op de site van het Felixarchief, het Stadsarchief van Antwerpen, in vreemdelingendossiers7. Verder stuurde Frank Ziermans een aantal foto’s van Daniël Raphalowiz en aan aantal (aan)verwanten. Twee staan er op de pagina Daniël Raphalowiz/Rafalowitz, hieronder laat ik er nog wat meer zien.

De foto’s van Henri en Josephina Velleman noemde ik al eerder. Hier staan ze nog eens. Ze komen uit hun vreemdelingendossiers en zijn waarschijnlijk gemaakt in 1925.

Pasfoto’s van Henri Raphalowiz en Josephina Velleman (bron: Felixarchief, Antwerpen)

De ouders van Josephina, Zacharias Velleman en Bloeme Erwteman, waren ook in Antwerpen. Uit hun vreemdelingendossier komen de volgende foto’s, waarschijnlijk in 1925 gemaakt.

Pasfoto’s van Zacharias Velleman en Bloeme Erwteman (bron: Felixarchief, Antwerpen)

Ook is er een vreemdelingendossier van Zacharias Hakker, hier vond ik foto’s van Zacharias Hakker en Jenny. Deze foto’s zijn waarschijnlijk gemaakt in 1934 of begin 1935.

Pasfoto’s van Zacharias Hakker en Jenny Rafalowitz (bron: Felixarchief, Antwerpen)

Hieronder foto’s afkomstig uit het persoonlijke archief van Frank Ziermans.

Een schoolfoto van Ernestine Emma Helena (Tineke), een jaar of 13 oud.

Tineke Raphalowiz

Hedwig Dorothea Sluzewski (geb. 28-1-1901, overl. 6-3-1944), een zus van Bertha, bij wie zij en Tineke inwoonden. De foto is uit 1918.

Hedwig Dorothea Sluzewski

Emma Raczkowska, de moeder van Bertha (geboren 1-10-1871, zij overleefde de oorlog8). De foto is uit 1941, van haar persoonsbewijs.

Emma Raczkowska

Een vakantiefoto, bijgesneden voor de duidelijkheid. Afgebeeld van links naar rechts: Mendel (Mennie) Sluzewski (broer van Bertha, geb. 03-07-1895, hij overleefde de oorlog8) ‘Hans’, Tineke Raphalowiz, Emma Raczkowska en Bertha Sluzewski.

 1. Salomons Poolse naam was Szlama. Zo staat hij ook vermeld in het bevolkingsregister, en op zijn overlijdensakte. Binnen de familie wordt hij genoemd: Salomon, reden waarom ik deze naam ook op deze pagina met familiefoto’s gebruik. []
 2. De meeste afgebeelde personen heten Raphalowiz, of een spellingsvariant hiervan, die familienaam wordt in de lopende tekst niet vermeld om het niet al te ‘vol’ te maken. Andere familienamen worden wel vermeld. []
 3. In zijn correspondentie en in persoonlijke documenten gebruikt Armand voor een aantal personen ‘roepnamen’ die kennelijk in Polen, binnen de familie, gebruikt werden. Voor de duidelijkheid gebruik ik de namen (net als in de overige delen van deze website) zoals ik ze in de overheidsadministratie heb aangetroffen. Hieronder staan de betreffende roepnamen tussen haakjes.
  Aron (Aaron) Rafalowicz, geb. Radziejow 13-7-1888
  Zysie (Zosia) Rafalowicz, geb. Radziejow 17-12-1889
  Sander (Simon) Rafalowitch, geb. Amsterdam 4-1-1894
  Henri (Herman) Rafalovitch, geb. Włocławek 18-1-1895
  Michla (Manje, Manja, Mania) Rafalowicz, geb. Radziejow 6-4-1897
  Sura Ryfka (Regina) Rafalowicz, geb. Radziejow 20-2-1902
  Szajna (Sala) Parzenczewska, geb. Lubień 7-1-1898
  Malka (Mery) Parszenszewski, geb. Ostrow 7-9-1908
  Esther (Edda) Parzenczewska, geb. Ostrow 21-1-1911 []
 4. De precieze datum en plaats van het huwelijk zijn (nog) niet gevonden []
 5. Szajna is een oudere zus van Malka en Esther Parszenszenski, zij was gehuwd met Alphons Abraham Nopol []
 6. Johanna’s artiestennaam was Ann Burton. Biografische gegevens zijn te vinden in: Anneke Muller – Blue Burton, Uitg. Conserve (1999), en in: Rudie Kagie – Early Blue en Some Other Spring, in Jazz Bulletin (2020), nrs. 116 en 117 []
 7. Voor het aanvragen en downloaden van de dossiers is een account nodig []
 8. Informatie afkomstig uit een brief van Hendrik Ziermans, privéarchief Frank Ziermans [] []