Inleiding

Wat wás is niet voorbij, want niets is echt verdwenen
(Schathuis van bewaring, muurgedicht in Stadsarchief Amsterdam)

Deze pagina’s zijn gewijd aan de Joodse familie Raphalowiz (op verschillende manieren gespeld), waarvan een gezin (Henri Raphalowiz, Josephina Velleman en hun zoon Marcel Philip) tot augustus 1942 woonde in hetzelfde huis waar ik zo’n 20, 30 jaar later, in de jaren 60 en 70, mijn jeugd doorbracht. Ik kwam daar bij toeval achter.

De nadruk van deze website lag eerst op het gezin Raphalowiz dat in mijn ouderlijk huis woonde, maar is in de loop van de tijd verbreed naar de hele familie.

Op deze pagina’s vertel ik wat ik over deze mensen te weten ben gekomen. Zo houd ik ze (hoop ik) levend in onze nagedachtenis en geef ik deze mensen in een aantal gevallen weer een (foto)gezicht. Met de gevonden gegevens kan in grote lijnen hun leven worden nagegaan. Waar ze woonden, werkten, trouwden en een kind kregen, en waar ze stierven.

In het menu kunt u kiezen: er zijn pagina’s gewijd aan een paar leden van de familie, en ik heb beknopte genealogieën van de families van Henri en Josephina samengesteld, zodat de onderlinge familierelaties duidelijker worden.

In het menu ziet u welke onderwerpen verder nog aan de orde komen.

Fokke Zwaan,
Alkmaar, 12 juli 2015 – 5 juni 2023.