Inleiding

Wat wás is niet voorbij, want niets is echt verdwenen
(Schathuis van bewaring, muurgedicht in Stadsarchief Amsterdam)

Deze pagina’s zijn gewijd aan de Joodse familie Raphalowiz (op verschillende manieren gespeld), waarvan een gezin (Henri Raphalowiz, Josephina Velleman en hun zoon Marcel Philip) tot augustus 1942 woonde in hetzelfde huis waar ik zo’n 20, 30 jaar later, in de jaren 60 en 70, mijn jeugd doorbracht. Ik kwam daar bij toeval achter.

De nadruk van deze website lag eerst op het gezin Raphalowiz dat in mijn ouderlijk huis woonde, maar is in de loop van de tijd verbreed naar de hele familie.

Op deze pagina’s vertel ik wat ik over deze mensen te weten ben gekomen. Zo houd ik ze (hoop ik) levend in onze nagedachtenis en geef ik deze mensen in een aantal gevallen weer een (foto)gezicht. Met de gevonden gegevens kan in grote lijnen hun leven worden nagegaan. Waar ze woonden, werkten, trouwden en een kind kregen, en waar ze stierven.

In het menu kunt u kiezen: er zijn pagina’s gewijd aan een paar leden van de familie, en ik heb beknopte genealogieën van de families van Henri en Josephina samengesteld, zodat de onderlinge familierelaties duidelijker worden.

In het menu ziet u welke onderwerpen verder nog aan de orde komen.

Op 1 juni 2023 zijn voor Henri, Josephina en Marcel Philip Raphalowiz-Velleman struikelstenen gelegd bij hun laatste woonadres. Ik ben blij dat deze stenen geplaatst zijn, het lijkt mij ook een mooie symbolische afsluiting van mijn ‘bemoeienis’ met de familie. Deze site blijft voorlopig online beschikbaar, een keer per jaar wordt hij door de Koninklijke Bibliotheek gearchiveerd. Ik wacht met verwijderen in ieder geval zo lang als nodig is tot de KB de laatste wijzigingen heeft ‘meegenomen’.

Fokke Zwaan,
Alkmaar, 5 juni 2015 – 17 mei 2024.