Amsterdam

De geschiedenis van de familie Raphalowiz in Nederland begint in Amsterdam, op 15 mei 1887, als Szlama Ravalowitsch1 gaat wonen op Koestraat 18. In het verhaal hier laat ik hem verder buiten beschouwing, maar gegevens over Salomon en zijn gezin vindt U hier. Iets meer dan een jaar later, op 8 augustus 1888, meldt zijn broer Philip Raphalowiz zich bij de Burgerlijke Stand van Amsterdam. In het Bevolkingsregister 1874 – 1893 komt hij voor als Philipp Rafalowitz, geboren 1865 in Wolzlarich, wellicht een verbastering of verduitsing van Włocławek, de plaatsnaam die op andere documenten genoemd wordt. Philipp is schoenstikker en woont Nieuwe Keizersgracht 73.

Inschrijving Philipp Rafalowitz in het Bevolkingsregister van Amsterdam, 8-8-1888
Inschrijving Philipp Rafalowitz in het Bevolkingsregister van Amsterdam, 8-8-1888. Stadsarchief Amsterdam.

In oktober 1889 verhuist Philipp naar zijn tweede adres, Kerkstraat 350. Op 26 februari 1890 trouwt Philip (vanaf dan met één p) met Ernestine Henoch, geboren 10 september 1864 in Strzelno, Polen. In de verzameling Overgenomen Delen 1892-1920 (Afgedane Gezinskaarten) staat een aantekening ‘Blijkens de huwelijksakte heeft hij geen geboorteakte kunnen overleggen en heeft hij onder eede verklaard te zijn geboren op 9 mei 1865 te Wlodzlawek in Rusland (na 1919 Polen) als zoon van Aron Berk Raphalowiz en Channa Marcha.’

Huwelijksakte Philip Raphalowiz en Ernestina Henoch, Amsterdam 26-2-1890
Huwelijksakte Philip Raphalowiz en Ernestina Henoch, Amsterdam 26-2-1890

Philip gaat na het huwelijk bij Ernestine, haar moeder en (wschl.) stiefvader wonen, adres Waterlooplein 81. In maart verhuist het echtpaar weer naar Kerkstraat 350, en op 14 december 1890 wordt hun dochter Jenny geboren. Philip is schoenmaker. In de jaren daarna worden meer kinderen geboren: Aron Berk (15-10-1892), Johanna (19-6-1894), Henri (20-12-1895), Salomon (24-10-1897), Daniël (12-8-1898) en Alfred (11-1-1901). Philip gaat (volgens een aantekening in de hiervoor al genoemde Overgenomen Delen) failliet op 21-6-1895, het vermelde adres is Linnaeusparkweg 3. Op 11 maart 1898 verhuist het gezin naar Commelinstraat 49hs. Philip is dan chemisch wasscher. Op 4 november 1912 verhuist het gezin naar Watergraafsmeer.

In volgende delen van deze website zal de nadruk liggen op gebeurtenissen in het leven van zoon Henri.

Keuring militaire dienst Henri Raphalowiz, Watergraafsmeer 24-6-1914
Keuring militaire dienst Henri Raphalowiz, Watergraafsmeer 24-6-1914

Henri wordt op 24 juni 1914 in Watergraafsmeer gekeurd voor de militaire dienst. Hij heeft dan alleen lager onderwijs genoten, is verversknecht, en meet 1 meter en 641 millimeter. Henri wordt afgekeurd.

In 1913 verhuist Henri naar Den Haag.

  1. Binnen de familie verder genoemd: Salomon. []