Aanvullingen en wijzigingen

Inhoudelijke aanvullingen en wijzigingen zullen steeds op deze pagina vermeld worden.

Update 29 september 2023
Huwelijksdatum Szlama en Marjem toegevoegd. Bron: bev. reg. Amsterdam.
Genealogie familie Raphalowiz

Update 2 september 2022
De namen van de ouders van Szyja Moszkovicz toegevoegd. Bron: archiefkaart uit de Arolsen-Archives.
Genealogie familie Raphalowiz

Update 11 juli 2022
Twee ‘Poolse namen’ nu gekoppeld aan personen in de Raphalowiz-genealogie. Simon Rafalowitch is dezelfde persoon als Sander Rafalowitch. Hoogstwaarschijnlijk is Herman Rafalowitch dezelfde persoon als Henri Rafalovitch, afgaande op gezinskaarten.
Genealogie familie Raphalowiz

Update 22 december 2021
Pagina Het Namenmonument toegevoegd.

Update 22 december 2021
Aanvullingen met gegevens uit vreemdelingendossiers Antwerpen Felix Archief op de pagina Genealogie familie Velleman.

Update 14 december 2021
De oorspronkelijke pagina Genealogie is hernoemd naar Genealogie familie Raphalowiz. Toegevoegd is een nieuwe pagina: Genealogie familie Velleman. (For this last addition: a big thank you to Jackie Bradbury and Mabel Baker, for providing me with a series of names and dates, giving me a head start for my research.) Deze pagina’s bevatten zg, parentelen, overichten van afstammelingen, uitgaande van een (1) persoon.

Update 13 juli 2021
Op de pagina Den Haag zijn de scans uit het Haags Bevolkingsregister vervangen door nieuwe versies, in kleur.

Update 6 augustus 2020
Op de pagina Icek Rafalowicz zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht, n.a.v. ontvangen suggesties van Ariane  Zwiers, Senior medewerker Kenniscentrum van het Joods Cultureel Kwartier.

Update 7 mei 2020
Op de pagina Naturalisaties is de naturalisatie van Johanna de Paauw toegevoegd.

Update 11 februari 2020
Op de pagina Icek Rafalowicz is de afbeelding van de pagina uit het boek Op de foto in oorlogstijd verwijderd. Deze bleek niet rechtenvrij.

Update 24 december 2019
Er is een nieuwe pagina Het kapstokje van Marcel Raphalowiz toegevoegd, met een korte beschrijving van drie objecten uit de inboedel van het gezin Raphalowiz.

De pagina Nuttige links is aangevuld.

Update 27 augustus 2019
Begonnen is met het systematisch in voetnoten vermelden van de vindplaatsen in archieven. Dit zal enige tijd kosten.

Er is een nieuwe pagina toegevoegd, met een levensschets van Icek Rafalowicz.

Update 5 december 2018
Op de pagina Genealogie heb ik bij de ‘losse puzzelstukjes’ een paar nieuwe vondsten vermeld.

Update 9 november 2017
Op de pagina Den Haag is een voorbeeld toegevoegd van een ‘oproeping’ voor het transport naar Westerbork.

Update 6 november 2017
Op de pagina Den Haag zijn gegevens toegevoegd betreffende het naturalisatieverzoek van Henri Raphalowiz.

Update 16 juni 2017
Op de pagina Den Haag zijn gegevens toegevoegd over de verloving van Henri Raphalowiz met Josephina Velleman.

Update 30 mei 2017
Op de pagina Genealogie zijn de gegevens toegevoegd van Bertha Judith de Paauw, met dank aan Leen Bogers, Onderzoeker Kamp Amersfoort.

Update 5 februari 2017
Enige nieuwe (summiere) gegevens toegevoegd aan pagina Naturalisaties, betreffende de naturalisaties van Alfred Raphalowiz in 1948, en Icek Rafalowicz in 1949. Tekst enigszins aangepast en menustructuur van de site veranderd.

Update 18 december 2016
Een nieuwe pagina aangemaakt, Naturalisaties. Hier wordt geschetst welke familieleden verzoeken tot naturalisatie hebben gedaan, en wat de resultaten zijn van die verzoeken. De pagina is nadrukkelijk nog niet af. (19 december 2016: kleine aanvulling)

Update 26 oktober 2016
Aangevuld op pagina Genealogie: persoonsgegevens van familieleden met andere familienamen (doordat de vaders anders heetten) toegevoegd. Zij waren ook neven en nichten, en kenden elkaar wellicht allemaal. Hoort bij de familie. Ook gegevens van  Manje Rafalowitch, uit het gezin van Szlama Ravalowitch toegevoegd. Zij wordt vermeld in een naturalisatiedossier en is waarschijnlijk in Polen blijven wonen.

Aangevuld op pagina Westerbork en Auschwitz: citaat uit In Memoriam, o.a. van een deel van de getuigenis van Jesaia Boas, die in hetzelfde transport (Den Haag – Westerbork – Auschwitz) zat als het gezin Raphalowiz maar de oorlog overleefde.

Update 2 juni 2016
Aangevuld op pagina Genealogie: persoonsgegevens Miriam (Mira) Rafalowicz, dramaturge, en Johanna Rafalowicz, jazz-zangeres (artiestennaam: Ann Burton). Zij blijken overleden. Doordat hun gegevens nu zijn tussengevoegd, is hier en daar de nummering van de personen opgeschoven.

Update 19 april 2016
Aangevuld op pagina Westerbork en Auschwitz: kopieën van de overlijdensakten van Henri en Marcel, uit Auschwitz. Kleine tekstwijzigingen in verband hiermee.

Update 1 maart 2016
Aangevuld op pagina Genealogie: datum en plaats overlijden Esther Parzenczewska, uit gegevens archiefkaart.

Update 25 februari 2016
Toegevoegd zijn een pagina Genealogie en een pagina English introduction.
Op een paar pagina’s: kleine tekstwijzigingen, hiermee verband houdend.

Update 21 december 2015
Aanvullingen op de pagina Den Haag:
De beschrijving van de gang van zaken bij het eerste transport van Joden naar Westerbork vanuit Den Haag, op 18 augustus 1942, is aangevuld en gepreciseerd, naar de beschrijving in: B. van der Boom, Den Haag in de Tweede Wereldoorlog, pagina 163.

Update 6 december 2015
Aanvullingen op de pagina Antwerpen en Berchem:
Na archiefbezoek: gegevens uit de bevolkingsregisters Antwerpen en Berchem, vreemdelingendossiers uit de gemeente Berchem en betere kwaliteit pasfoto’s Henri en Josephina.

Update 4 december 2015
Twee wijzigingen/aanvullingen op de pagina  Den Haag:
In het bevolkingsregister van de gemeente Den Haag vond ik dat Henri en Josephine na hun huwelijk zijn gaan inwonen bij de ouders van Josephina.  De tekst is hieraan aangepast.
Rob van der Boom, de auteur van Den Haag in de Tweede Wereldoorlog, wees mij erop dat Dr. L. de Jong in het standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog een passage wijdt aan het eerste transport van joden vanuit Den Haag naar Westerbork, op 18 augustus 1942.  De tekst (ook op de pagina over Westerbork en Auschwitz) is hieraan aangepast, en de passage is in een voetnoot geciteerd.

Update 3 september 2015
De opgevraagde persoonskaart van Alfred Raphalowiz en de archiefkaart van Margaretha (Greet) Hakker werpen nieuw licht op de onzekerheid van de datum van onderduiken van Alfred, Greet en Julek. Niet eind ’41, maar eind ’42. De nieuwe informatie staat op De Shoah-getuigenis van Julek Raphalowitz, in voetnoot 10. Ook voetnoot 4 is bijgewerkt.

Update 1 september 2015
Een nieuwe pagina is toegevoegd, over de in 1996 afgelegde Shoah-getuigenis van Julek Raphalowiz.  Op een of twee andere plaatsen is de tekst licht gewijzigd, om deze hiermee in overeenstemming te brengen. Hiermee samenhangende links zijn toegevoegd aan de Nuttige links.

Update 7 augustus 2015
Van mevr. José Martin van Herinneringscentrum Kamp Westerbork ontving ik een scan van een bladzijde uit de Sterbebücher von Auschwitz, Namensverzeichnis M – Z. Een stukje daarvan is geplaatst op de bladzijde over Westerbork en Auschwitz.

Update 13 juli 2015
Uit de site Joods Monument maak ik nu (pas) op dat de oudste zus van Henri, Jenny, de oorlog ook niet overleefd heeft. Zij en haar gezin overleden op 2 juli 1943 in Sobibor. Ik heb dit in de tekst aangepast.

Begin van de website – 12 juli 2015